Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

                                       Ciele združenia :


uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a tým vytvárať podmienky na

upevňovanie zdravia, -zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti

starostlivosť o mládež a vytvorenie podmienok pre čo najširšiu základňu zaujímajúcu sa o športové

aktivity  -usmerňovanie mládeže k duchaplnému využitiu voľného času ako prevencia proti zhubným

vplyvom modernej spoločnosti, najmä drogovej a alkoholovej závislosti, vplyvu antisociálnych

skupín pomocou športu prispievať k rozvíjaniu sociálnej súdržnosti, medziľudských,medzinárodných,

  vzťahov mladých ľudí      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Činnosti združenia:
 organizácia futbalových a športových turnajov pre mládež a rekreačných športovcov
 finančná, organizačná, propagačná a duchovná podpora iniciatív organizácií podobného charakteru,
 ktorých ciele sa zhodujú s cieľmi tohto združenia
 podpora iniciatív na vytvorenie     organizovaného malého futbalu vo všetkých mládežníckych
 vekových kategóriách (registrované telovýchovné jednoty, atď.)  propagácia malého futbalu a
 ostatných kolektývnych športov
 
 

 

TOPlist